Általános Szerződési Feltételek

A FÉSZEK CUKRÁSZDA KFT. ÁLTAL ÜZEMELTETETT
FÉSZEK CUKRÁSZDA ONLINE BOLT
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

FOGALMAK:

Eladó: Fészek Cukrászda Kft.
Megrendelő: Fészek Cukrászda Kft. által üzemeltetett weboldalon leadott rendelés alapján az édesipari termék, vagy egyéb kiegészítő vevője.
Weboldal: Fészek Cukrászda Kft. által üzemeltetett  http://feszekcukraszda.hu elérési cím alatt található weboldal.
Onlinebolt: Az Eladó által üzemeltetett online értékesítési platform (Fészek Cukrászda Kft. online bolt)
Termék(ek): A Weboldalon található édesipari termékek és kiegészítők.
Ptk.: A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
Kormányrendelet: A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Korm.rendelet

Üzemeltetői (eladói) adatok ismertetése

Név: Fészek Cukrászda Kft.
Székhely: 2071 Páty, Pestihegyi u. 8.
Telephely: 2072 Zsámbék, Szent István tér 2.
Adóigazgatási szám: 14130502-2-13
Cégjegyzékszám: 13 09 116601
E-mail elérhetőség: feszekcukraszda@gmail.com
Telefon: H-P: 06 20 248 5093

Jelen Üzletszabályzat hatálya és tárgya

2.1 A jelen Üzletszabályzat hatálya a felek között édesipari termék elkészítésére létrejött vállalkozási jogviszonyra, egyéb kiegészítő Termékek adásvételére, illetve házhozszállítás esetén árufuvarozási jogviszonyra terjed ki. A jelen Üzletszabályzat rendelkezéseitől a Felek egyező akarattal írásban eltérhetnek, mely esetben az Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezései helyébe a felek külön megállapodása lép.
2.2 A Megrendelő és az Eladó megállapodnak, hogy az Eladó által üzemeltetett online bolt a Megrendelő által a Weboldalon megjelölt határidőre elvégzi a Megrendelő által megrendelt típusú és mennyiségű édesipari termék elkészítését. Az Eladó a Weboldalon egyéb kiegészítőket is felkínál megvételre a Megrendelőnek.

A megvásárolható Termékek bemutatása és megrendelése

3.1 Az Eladó a Weboldalon online rendelési felületet biztosít a Megrendelő részére, amely rendelési felületen az Eladó a Termékeket megrendelésre kínálja fel a Weboldal látogatói számára.
3.2 A Megrendelő az online felületen a regisztráció elvégzése után tudja a Termékeket megrendelni, majd bankárttyával vagy utánvéttel tudja a Termékek ellenértékét kiegyenlíteni.
3.3 A Megrendelő a rendelés elküldésével bízza meg az Eladót a megrendelés teljesítésével.
3.4 Amennyiben a Megrendelő által megvásárolni kívánt Termék az Eladó saját készletéből vagy egyéb forrásból beszerezhető vagy elkészíthető, úgy a rendelést az Eladó teljesíti. Amennyiben a megrendelést az Eladó nem tudja teljesíteni, erről a Megrendelőt elektronikus levélben értesíti. Ha az Eladó sem saját készletéből, sem egyéb forrásból nem tudja beszerezni a Megrendelő által megvásárolni kívánt Terméket, úgy az Eladót e tekintetben felelősség nem terheli.
3.5 Az online boltban vásárolt Termékek jellemzőit a Megrendelő az adott Termék mellett feltüntetett adatokból és fényképből ismerheti meg részletesen.
3.6. Az online megrendelés során kizárólag az aktuálisan feltüntetett termékekből lehet választani, egyéb extra/egyedi kéréseket az Eladónak nem áll módjában teljesíteni (pl.: egyedi díszítés, forma, íz, plusz kiegészítők, olyan torták mely aktuálisan nem szerepelnek az online szortimentben). Ezekre vonatkozó reklamációt, Eladónak nem áll módjában elfogadni.
3.7. Az online megrendelés „Megjegyzés” rovatában Eladó nem tud fogadni egyedi vagy plusz igényeket, ezért ezek elmaradásából felelősség nem terheli az Eladót.

A szerződés létrejötte

Az Eladó és a Megrendelő között a szerződés a Weboldalon a „kosárba”, „fizetés” gombok, és a regisztrált felhasználóként történő bejelentkezést követően a „megrendelem” gomb megnyomásával jön létre. A megrendelésről és az így létrejött szerződésről az Eladó a Megrendelő részére elektronikus levél útján visszaigazolást küld.

Az árajánlat és a szolgáltatás díja

5.1 A Weboldalon az egyes Termékek részletes jellemzése és fotója mellett megtalálható a Termékek vételára. A részletes ismertető oldalon feltüntetett vételár a jogszabályban meghatározott mértékű általános forgalmi adó összegét tartalmazza.
5.2 Házhozszállítás megrendelése esetén a megrendelt Termék(ek) vételárához az Eladó hozzászámítja a házhozszállítási szolgáltatás Weboldalon feltüntetett költségét. 

A megbízástól való elállás

6.1 A megrendelés elküldését, illetve a felek közötti szerződés létrejöttét követően a Megrendelő nem kérheti a megrendelés módosítását. A megrendelés elküldését követően a Megrendelő a Kormányrendelet 5. § c) szerint a szerződéstől való elállásra édesipari termék vonatkozásában nem jogosult.
6.2 Egyéb – nem romlandó – kiegészítők vonatkozásában a Kormányrendelet 4. § (1) bekezdés alapján a Megrendelőt megilleti az indoklás nélküli elállási jog. Ebben az esetben a Megrendelő köteles az Eladót az elállásról haladéktalanul értesíteni.
6.3 A Megrendelő a megrendeléstől való elállás jogát kizárólag – minimum 24 órával – a Termék(ek) átvételét megelőzően gyakorolhatja.

A megbízás teljesítése és a fizetés

7.1 A megrendelt Terméket a Megrendelő az Eladó Weboldalon kiválasztott értékesítési helyén veszi át, előre utalással, online fizetéssel vagy utánvéttel egyenlíti ki annak ellenértékét.
7.2 Amennyiben az online fizetés vagy előre utalás meghiúsul a rendelés leadása közben, az Eladó a rendelést automatikusan törli.
7.3 Amennyiben a helyszínen Megrendelő nem tud készpénzben fizetni, Eladó a rendelést semmisnek veszi, újabb kiszállításra nincs lehetőség. Ez esetben Megrendelőnek újra kell leadni a rendelését az online felületen.
7.4 A megrendelés alapján fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és a visszaigazoló elektronikus levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a Megrendelő személyes átvétel esetében az átvételkor kapja meg.
7.5 A Megrendelő kötelezettsége a Termék(ek)et a kézbesítéskor a futár jelenlétében megvizsgálni, és a Termék(ek)en esetlegesen észlelt sérülést jelezni. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő kárért az Eladót felelősség nem terheli.

Minőségi kifogás és szavatosság

8.1
Az Eladó minőségi garanciát vállal az általa árusított Termékekre.
8.2 Amennyiben a Termékkel szembeni minőségi kifogás a Termék szemmel látható tulajdonságára vonatkozik (pl.: külső sérülés), úgy a Megrendelő kifogását a Termék átvételével egyidejűleg köteles közölni az Eladóval. Amennyiben a Termékkel szembeni minőségi kifogás a Termék szemmel nem látható tulajdonságára vonatkozik, úgy a minőségi kifogását a Megrendelő az adott Termékre vonatkozó eltarthatósági idő lejártáig, de legkésőbb a Termék átvételétől számított 72 óráig jelezheti az Eladónak.
8.3 Ha a megrendelt Termék hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt az Eladó díjmentesen kicseréli.
8.4 Amennyiben az Eladó a hibás Terméket azonos Termékre kicserélni nem tudja, úgy a Megrendelő választásától függően az Eladó a megrendelt Terméket másik Termékkel helyettesítheti, Megrendelőt utólag kárpótolhatja vagy a vételárat a Megrendelő részére visszatérítheti.
8.5 Az édesipari termék a Weboldalon feltüntetett jellemzőktől, illetve a színes fotótól a méret, kialakítás és díszítés vonatkozásában kisebb eltéréseket mutathatnak (pl. gyümölcsös torták esetén szezonális gyümölcsök alkalmazása), amely kisebb eltérésekért az Eladót felelősség nem terheli.
8.6 Az Eladó kifejezetten tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a gyümölcsből, diófélékből készült ételek nyomokban magot, héjat tartalmazhatnak. Az ebből eredő esetleges károkért az Eladó felelősséget nem vállal.
8.7 Az Eladó tájékoztatja továbbá a Megrendelőt, hogy az édesipari termékek glutént, szóját, tejet, cukrot tartalmazhatnak!

Kártérítési felelősség

9.2 Az Eladó kizárja felelősségét a Termék késedelmes elkészítéséből és szállításából eredő kár tekintetében. Jelen pont szerinti felelősség-kizárás nem alkalmazandó a Ptk. 314. § (1) bekezdésnek megfelelően a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegéssel okozott károk vonatkozásában.
9.3 Az Eladó kizárja felelősségét a tortához rendelt kiegészítő Termék hibás működéséből származó kár tekintetében. A termékfelelősségre vonatkozó szabályok alapján ezen esetekben a Megrendelő a kártérítési igényét közvetlenül az adott Termék gyártójával szemben érvényesítheti.

Adatvédelem

Az Eladó Megrendelőre vonatkozóan a birtokába jutott adatokat köteles bizalmasan kezelni, az adatokat kizárólag a megrendelések teljesítéséhez használhatja fel, az adatokat – hatósági megkeresés kivételével – marketing és reklámcélokra semmilyen formában nem továbbítja.

Az édesipari termékek eltarthatósága

11.1 Az édesipari termék megfelelő hűtése és tárolása az átvételt követően a Megrendelő kötelezettsége.
11.2 Hűtött tárolás mellett (+4°C) az édesipari termékek az átvételt követő 36, 48, illetve 72 óráig biztonságosan eltarthatók, hozzáadott tartósítószert nem tartalmaznak (ez az adat az édesipari termék típusától függően eltérő, a Termék részletes leírásánál megtalálja az odavonatkozó eltarthatósági időtartamot).

Záró rendelkezések

12.1 A jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kormányrendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.
12.2 A Weboldal böngészésével, és megrendelésének rögzítésével a Megrendelő elfogadja ezen Üzletszabályzat feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

Fészek Cukrászda Kft.